Психолого-медико-педагогічна комісія в навчальному закладі створена відповідно до Положення про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію (наказ від 20.08.1996року № 278).
Психолого-медико-педагогічна служба в системі освіти є складовою державної системи загального розвитку охорони психічного здоров’я дітей і діє з метою виявлення особливостей їх індивідуального розвитку, визначення адекватних умов навчання, виховання,корекції, реабілітації. працевлаштування.
Зміст роботи шкільної психолого-медико-педагогічної комісії (ПМПК) визначається особливостями контингенту учнів у спеціальній школі-інтернаті (школі) для дітей із вадами фізичного або розумового розвитку. Комісія підпорядкована директору навчально-виховного закладу та підзвітна зональній психолого-медико-педагогічній консультації.
Психолого-медико-педагогічні консультації ( ПМПК) – це постійно діючі державні діагностико-корекційні заклади в системі освіти й науки,що здійснюють психолого-педагогічний супровід у задоволенні освітньо-виховних потреб і соціально-трудової адаптації дітей із порушенням фізичного чи розумового розвитку.
Провідними завданнями ПМПК є
1. виявлення дітей віком до 18 років із вадами у психофізичному розвитку.
2. облік таких дітей.
3. психолого-педагогічне вивчення дітей.
4. надання ім корекційної допомоги.
Найважливішим і найвідповідальнішим завданням оцінювання потенційних можливостей розвитку такої дитини та визначення адекватних умов її навчання, виховання і професійної підготовки.

Шкільні ПМПК

1. аналізують ефективність навчання вихованців цієї школи.
2. встановлюють відповідність програми цієї школи можливостям окремих дітей.
3. розробляють стратегії індивідуального підходу до навчання.
4. визначають для учнів школи адекватні профілі трудової підготовки.
5. готують на дітей, які потребують переведення до іншої спеціальної школи, документи на розгляд тієї ПМПК, якій комісія підпорядкована.
Шкільна ПМПК має повне право на порушення питання про перегляд раніше зроблених зональною консультацією рекомендацій.шкільна психолого-медико-педагогічна комісія в закладі працює в такому складі:
· Голова комісії : заступник директора з НВР Козак Олена Миколаївна – керує роботою шкільної ПМПК, координує проведення засідань, надає консультації щодо корекційно-відновлювальної роботи з дітьми з ООП
· Заступник голови комісії: заступник з ВР, дефектолог-консультант Поливода Ольга Миколаївна – надає консультації щодо навчально-виховної роботи з дітьми, що потребують спеціальної корекції.
· Психолог комісії : практичний психолог Деркач Валентина Вікторівна – спостерігає за проявами в поведінці. Психоемоційним станом дитини під час психолого-педагогічного вивчення, надає консультації з питань девіантної поведінки дітей.
· Секретар комісії : вчитель логопед Домашова Валентина Федорівна – проводить діагностичне психолого-педагоічне вивчення дітей, веде записи в журналі протоколів засідань, надає консультації з питань корекції мовленнєвих недоліків.
· Медична сестра : Пуля Тетяна Іванівна – стежить за загальним станом дітей під час діагностичного засідання комісії,забезпечує проходження медичного огляду дітей.
· Вчитель початкових класів : Стежнєва Людмила Миколаївна.
Спеціальна допоміжна школа працює в напрямку адаптації дитини в суспільстві для того, щоб вона знайшла своє місце в житті та почувалась впевнено та комфортно. З цією метою система корекційної роботи підпорядкована основній вимозі корекції – послаблення дефектів розвитку дитини з особливими освітніми потребами.
В основу корекційно- відновлювальної роботи педагогічний колектив школи інтернату вкладає ідею розвитку збережених функцій, включаючи заходи медичного, фізичного, психологічного та соціального впливу на особистість учня.

ПМПК в школі-інтернаті діє з метою виявлення особливостей дітей, їх індивідуальний розвиток, визначення відповідних умов навчання, виховання,корекції.

Основним завданням комісії є : визначення рівня розвитку дитини, рівень збережених функцій розумових здібностей, обговорення рівня шкільних знань і пізнавальних можливостей учнів на початок навчального року та послідуючий процес спостереження за дітьми протягом усього навчального року. Особливо детально вивчаються учні, які слабо оволодівають навчальною програмою. Діючі члени комісії ознайомлюються з характеристиками їх пізнавальної діяльності,рівнем засвоєних знань, проводять моніторинг знань з основних навчальних дисциплін. ПМПК школи-інтернату спільно з методичними об’єднаннями вчителів школи працює над впровадженням в систему навчання різноманітних інноваційних методів та прийомів роботи з розумово відсталими учнями.

Персональний склад ПМПК Піщанобрідської ЗОСШ-інтернату

Прізвище, ім’я, по батькові
Освіта, спеціальність за дипломом, вчене звання , н/ступінь, кваліфікаційна категорія
Ким працює в ПМПК
(спеціалізація)
1. Козак Олена Миколаївна

Вища, вчитель української мови, спеціаліст вищої категорії

Голова ПМПК
2. Шаповал Ольга Іванівна

Вища, вчитель-дефектолог, спеціаліст вищої категорії

Консультант-дефектолог
3.Поливода Ольга Миколаївна

Вища, вчитель-дефектолог, спеціаліст вищої категорії

Консультант-дефектолог
4.Деркач Валентина Вікторівна

Вища, практичний психолог,

Спеціаліст І категорії

Психолог
5.Домашова Валентина Федорівна

Вища, вчитель-дефектолог,

Спеціаліст І категорії

Вчитель-логопед
6.Пуля Тетяна Іванівна

Середня, спеціальна, медсестра, спеціаліст

Медсестра
7. Стежнєва Людмила Миколаївна

Вища, вчитель початкових класів, «Старший вчитель»

Секретар

ГРАФІК ЗАСІДАНЬ ШКІЛЬНОЇ П М П К на 2015/16 н.р.

п/п

Назва місяця

Дата

Проведення

Засідань шкільної ПМПК

1

Вересень

3.09.14, 10.09.14

2

Жовтень

10.10.14

3

Листопад

14.11.14.

4

Грудень

12.12.14 , 19.12.14.

5

Січень

23.01.15 .

6

Лютий

10.02.15.

7

Березень

13.03.15.

8

Квітень

10.04.15 , 17.04.15.

9

Травень

5.05.15 , 20 .05.15

Примірний зразок психолого-педагогічного вивчення дитини на засіданні шкільної ПМПК.

Протокол обстеження .

Протокол № 7

Засідання шкільної психолого-медико-педагогічної комісії
Дата обстеження 16. 02 . 2012 р.

Присутні на засіданні комісії :

Завуч – Козак О. М

Практичний психолог – Деркач В.В.

Вчитель – логопед – Домашова В.Ф.

Вчитель – дефектолог – Поливода О.М.

Вчитель початкових класів – Стежнєва Л.М.

Медична сестра Пуля Т.І.

Загальні відомості про дитину.

1. Прізвище, ім.’я, по батькові : Думан Вікторія Іванівна

2. Дата народження, вік на час обстеження: 26.03.2003 р. н. – 9 років.

3. Місце проживання : с. Добра Вільшанського району Кіровоградської області.
4. У яких закладах виховувалася, навчалася дитина до вступу до спеціальної школи : дитячий садок не відвідувала, навчалась у 1 класі загальноосвітньої школи. Програмовий матеріал не засвоїла.

5. Яка допомога була надана дитині раніше : спеціальна корекційна допомога не надавалась.

Відомості про сім’ю дитини та умови виховання.

Короткі біографічні дані від соціальної служби.
Медичне обстеження.
Обстеження дитини у :

· Педіатра

· Психіатра

· Офтальмолога

· Невролога

· Отоларинголога

· Хірурга

· За необхідністю – медико-генетична консультація.

Перенесенні захворювання.

При наявності захворювання необхідно представити висновок лікаря – фахівця (епікриз) про перебіг хвороби.

(Нижче наводиться приклад психолого – педагогічного вивчення дитини)

Соматичний стан.

Фізичний стан нижчий від середнього.

Шкіряні і слизові оболонки в нормі. Зуби нормальні (відбувається фізіологічна зміна зубів). Піднебіння високе. Язик нормальний, рухливий. М’ яке піднебіння рухоме, прикус в нормі.

Особливості моторики.

Зіниці рівномірно розширені, реакція на світло жива.

Рухова сфера : активні і пасивні рухи не обмежені. Тонус м’язів глибоко не змінений. Сила м’язів під час опору достатня. Не достатньо розвинена дрібна моторика.

Психічний стан.

Тримається скуто, почуває дискомфорт з незнайомими людьми . Замкнута, мовчазна. Спостерігається руховий неспокій, довільні рухи пальців рук, невпевненість у своїх діях .

Запас відомостей про навколишній світ низький – не знає своєї адреси, плутає праву і ліву руку. Не здатна до інтелектуального напруження. Весь час відволікається, байдуже ставиться до своїх помилок.

Дані психологічного обстеження.

Обстеження за методикою діагностики відхилень в інтелектуальному розвитку молодших школярів -

Стадненко Н.М., Ілляшенко Т.Д., Обухівська А.Г.

Завдання виконує невпевнено. Контакт встановлюється поступово, характеризується сором’язливістю, потребує заохочень. Поведінка адекватна. Інтерес до співпраці з дорослим поверховий не стимулюючий діяльність.

№ 1. «Панель» - виконання завдання самостійно вірно шляхом проб ( )

№ 2 « Будиночок» - виконане після примірювання до розкресленого зразка ( )

№ 3 «Кораблик» - виконане після примірювання до розкресленого зразка ( )

№ 4 «Групування предметів за функціональними ознаками» - виконане разом з експериментатором ( )

№ 5 «Групування предметів за родовими ознаками» - виконане разом з експериментатором ( )

№ 6 «Четвертий зайвий» - виконане разом з експериментатором ( )

№ 7 «Гра-праця» - не виконане ( )

№ 8 «» - виконане після сприймання розгорнутої системи ( )

№ 9 «Класифікація геометричних фігур» - виконане за однією ознакою (форма) ( )

№ 10 «Нісенітниця» - не розуміє ( )

№ 11 «» - виконане з допомогою ( )

№ 12 «» -

№ 13 «» - кожне неточне вживання поняття ( )

№ 14 «Визначення значень слів» - визначення слів здійснює на описовому рівні ( )

Увага під контролем, розсіяна (часто відволікається на сторонні подразники). Орієнтація на площині з другої спроби (виконання шляхом проб).В запропонованих завданнях самостійно не орієнтується.

Зорове сприймання на низькому рівні (потребує постійного контролю, спонукання до виконання завдання).

Невпевнена у своїх відповідях, чекає підтвердження дій експериментатором.. Частково розуміє значення слів порівняльного характеру. Слабо класифікує предмети за родовими ознаками. Зміст прослуханого розуміє частково.

Запам’товує на низькому рівні. Слабо розуміє смисловий зміст поданої інформації, потребує кількаразового повторення словесної інструкції.

Уява на низькому рівні, відтворює почуте при допомозі ілюстрованого матеріалу.

Педагогічне обстеження

Програму першого класу загальноосвітньої школи засвоїла на початковому рівні.

Читає повільно, поскладово з попереднім прочитуванням. Зміст прочитаного, прослуханого розуміє частково. Переказує запропонований текст з допомогою. Не утримує в пам’яті цілого речення. Пише повільно, пропускає букви. Конфігурація букв в межах норми, прописний рядок тримає. На слух пише слова, прості речення, допускаючи помилки. Списує з друкованого та рукописного тексту з помилками. Визначає кількість букв і звуків у слові, ділить на склади для переносу з допомогою.

Усний рахунок від 1 до 20 пряма лічба самостійно, зворотня з допомогою. Порівнює числа, називає сусідів запропонованих чисел, розрізняє знаки (+, - , =). Співвідносить число і цифру у межах 10 з опорою на наочний матеріал. Слабо засвоїла, що таке десяток. Обчислювальні операції виконує в межах 10 з допомогою. Самостійно задачі не виконує. Під час занять швидко стомлюється.

Коло уявлень бідне. Плутає дні тижня, назви місяців, пори року. Недостатньо орієнтується в оточуючому середовищі. Не може розповісти чим займаються члени її родини. Не знає своєї адреси.

У побуті має елементарні навички, здатна себе обслуговувати, потребує контролю.

Логопедичне обстеження.

Розвиток мовлення: перші слова після 1року і 8 місяців. Фразове мовлення після 2,5 років. На даний час мова фонетично чиста. Фраза коротка. Мова служить засобом спілкування, переважно на побутовому рівні. Висловлюється простими непоширеними реченнями. Словниковий запас бідний. Спостерігаються прояви дисграфії (пропускає букви у словах). Загальне недорозвинення мовлення. Слабо розуміє смисловий зміст поданої інформації.

Висновок :

За системою оцінювання показала низький рівень знань. Відповідно до результатів по системі оцінювання за методикою діагностики… набрала ___ балів.

Рішенням шкільної ПМПК направлена на обстеження обласною ПМПК із метою встановлення рівня інтелектуального розвитку та відповідного закладу для навчання.

Згідно з рішенням обласної ПМПК встановлено психіатричний діагноз: олігофренія ступеня дебільності.

Запропоноване навчання в спеціальній допоміжній школі для розумово відсталих дітей.

Рекомендовано навчання за програмою спеціальної школи ( 1 клас ).

Учителю, вихователю – при складанні плану корекційно-виховної роботи врахувати корекцію розвитку просторових, часових уявлень, індивідуальний підхід.

Заняття з логопедії ; корекція подолання проявів дисграфії, розвиток зв’язного мовлення.

Заняття з психологом ; корекційні заняття з розвитку психічних процесів, адаптаційного періоду, психологічного стану (замкнутості, підвищеної тривожності).

Кiлькiсть переглядiв: 2043